Protipotresni sistemi

Kako nekonstrukcijski sistemi varujejo življenja v stavbah

Nudimo neodvisno odobrene rešitve, testirane za to, da prenesejo pomike med potresi. Vključujejo modularne montažne sisteme, izdelke za pasivno požarno zaščito in sidrne sisteme. S tem se obvezujemo k reševanju življenj, zaščiti premoženja in izboljšavi učinkovitosti gradnje.

VARNO PRITRJEVANJE NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

Največji popotresni stroški popravil

Vplive potresa lahko razdelimo v tri skupine: človeške žrtve, prekinjena funkcija zgradb in materialna škoda. Vse to neizbežno prinaša gospodarsko škodo.

Greatest repair costs after an earthquake

Potresi povzročajo velike izgube. Ne samo, da poškodujejo konstrukcijske elemente stavb, ampak tudi zelo verjetno resno poškodujejo nekonstrukcijske sisteme kot so strojne ali električne instalacije. Gre za sisteme, ki so ključnega pomena za varovanje življenj v neki stavbi. V zadnjih letih so predpisi za nekonstrukcijske sisteme vse strožji.  V preteklosti se je inženiring osredotočal na načrtovanje konstrukcijskih elementov za preprečevanje rušenja stavb. Vendar se je to spremenilo.

Izkazalo se je, da so nekonstrukcijski sistemi v stavbah ravno tako pomembni. Nekonstrkcijski sistemi v stavbah so bistvenega poemena za neprekinjeno izvajanje osnovnih storitev kot je npr. oskrba z vodo in elektriko (cevi in kabli), sistemi za ukrepanje v sili (alarmni sistemi), pasivna požarna zaščita (pregrade) in aktivna požarna zaščita (sprinkler).

Raziskave kažejo, da je naložba v nekonstrukcijske elemente veliko večja kot v konstrukcijske elemente in obsega 50-70 % vseh stroškov gradnje (glej spodnjo tabelo). V številnih preteklih potresih so izgube zaradi poškodovanja nekonstrukcijskih elementov presegle tiste zaradi škode na konstrukcijskih elementih.

Stroški popravil po potresu

Nekonstrukciji in konstrukcijski elementi stavb

Potresi ogrožajo življenja ljudi v stavbah tudi, če se stavbe ne poškodujejo. Cevi in kabli se med potresi premikajo z izjemno silo, zato pride do razpok in okvare na požarnih sektorjih. To privede do uhajanja vnetljivih plinov in razlitja vnetljivih tekočin, kar je imelo v preteklosti za posledico požare in eksplozije. 

V primeru požara igrajo pomembno vlogo sistemi za zaznavanje požara. Če so kabli poškodovani, sistemi ne bodo delovali pravilno. Poleg tega lahko potresne sile preprečijo oskrbo z vodo in delovanje sprinkler sistemov gašenja, ki pomagajo pri zagotavljanju požarne varnosti v stavbah.

Potresi nedvomno zmanjšajo nivo zaščite, ki jo dajejo stavbe. Stavbe, ki so opremljene z ustreznimi sidri, montažnimi sistemi in sistemi za pasivno požarno zaščito lahko kljubujejo tem zahtevnim situacijam in pomagajo pri zaščiti ljudi v njih. 

Gradbeni predpisi

Se ves čas posodabljajo

Gradbeno industrijo urejajo gradbeni predpisi, ki jih pristojne oblasti ves čas posodabljajo za zagotavljanje standardov na različnih področjih kot je uporabnost ali varnost. 

Cilji teh predpisov so:

  • Preprečevanje škode na konstrukcijskih in nekonstrukcijskih elementih stavb pri šibki potresni aktivnosti.
  • Omejevanje škode na konstrukcijskih in nekonstrukcijskih elementih na stopnjo, ki jo je mogoče popraviti, pri srednji potresni aktivnosti.
  • Preprečevanje delnega ali celotnega porušenja stavb pri močni potresni aktivnosti.
  • Vendar med varnostnimi zahtevami obstajajo razlike glede na vrsto stavbe.

Javne ustanove kot so npr. bolnišnice so bolj pod nadzorom in morajo zadostiti strožjim zahtevam. Te stavbe morajo še naprej delovati po potresu.

Glede na pomembnost, se stavbe lahko na splošno delijo na naslednje kategorije:

  1. kategorija Stavbe, ki jih je treba uporabiti po potresu in stavbe z nevarnimi snovmi. Npr. bolnišnice, letališča, gasilske postaje ali elektrarne.
  2. kategorija Močno zasedene stavbe (dolgoročno) in stavbe, ki hranijo vredne dobrine. Npr. šole, muzeji, univerze, vojaški centri ali zapori. 
  3. kategorija Močno zasedene stavbe (kratkoročno). Npr. športni centri, kinodvorane, gledališča, nakupovalni centri ali koncertne dvorane.
  4. kategorija Druge stavbe kot so stanovanjski objekti, hoteli, pisarne in industrijski objekti.

Učinkovitost nekonstrukcijskih sistemov

Testirani in preverjeni v skladu z najnovejšimi standardi.

Ker so gradbeni predpisi za nekonstrukcijske sisteme postali strožji, morajo proizvajalci ponuditi sisteme, ki so bili testirani v skladu s standardi, priznanimi po vsem svetu, kot sta EN ali ASTM.  Hilti ponuja potresno varne izdelke in sisteme, ki zagotavljajo vrhunsko zmogljivost pri nekonstrukcijski uporabi.

Ti sistemi so prestali uradne teste, pod nadzorom neodvisnih organizacij.  Vendar mi želimo varnost imetja in ljudi peljati še dlje. Hilti je v sodelovanju z akademskimi partnerji kot je Univerza San Diego iz Kalifornije (USCD) izvedla obsežne raziskave. Izvedli smo testiranje v naravnih razmerah v petnadstropni stavbi, kjer smo simulirali tri potrese in požar, da smo analizirali obnašanje različnih nekonstrukcijskih elementov kot so sidra, pasivna požarna zaščita in modularni montažni podporni sistemi.

Poleg tega Hilti trenutno dela na projektu v sodelovanju z EUCENTRE in Univerzo v Pavii (Italija) z namenom, da bi analizirali in razumeli potresni odziv nekonstrukcijskih elementov in sistemov, z izvajanjem analitičnih, numeričnih in eksperimentalnih dejavnosti. 

Poleg tega aktivno sodelujemo na številnih konferencah kot je letna Seismic Academy v Italiji, kjer se zberejo strokovnjaki z vsega sveta in razpravljajo o raznih vidikih potresnega načrtovanja in gradnje.

PROJEKTIRANJE POTRESNIH SIDER

POTRESNO PROJEKTIRANJE SIDER

Pomembno je, sa de upravlja pravo sidro tako za nekonstrukcijske kot konstrukcijske elemente neke stavbe, oglejte si našo ponudbo potresnih sistemov s kategorijo učinkovitosti C2.

Preberi več
NAČRTOVANJE POTRESNE POŽARNE ZAŠČITE

NAČRTOVANJE POTRESNE POŽARNE ZAŠČITE

Požar je najpogostejše tveganje po potresu. Naši sistemi imajo poleg svoje osnovne funkcije omejevanja ognja pe izjemno sposobnost gibanja. Zapolnijo razpoke, ki bi sicer dovolile prehajanje dima in ognja, to pa je še toliko bolj pomembno po premiku v stavbah.

Preberi več
NAČRTOVANJE POTRESNIH MODULARNIH MONTAŽNIH PODPORNIH SISTEMOV

NAČRTOVANJE POTRESNIH MODULARNIH MONTAŽNIH PODPORNIH SISTEMOV

Potresna varnost stavb je vedno pomembnejša pri gradbenem načrtovanju. Naši inženirji lahko pomagajo pri iskanju izdelkov, rešitev in zapletenih izračunih med načrtovanjem in gradnjo vašega projekta.

Preberi več