Skladnost in poslovna etika

Boj proti korupciji in podkupovanju

Hilti compliance and business ethics

Zakonitost, etično vedenje in lojalna konkurenca so sestavni del vseh naših dejanj. Naša poslovna dejavnost temelji na poštenosti, zanesljivosti, doslednosti in predvidljivosti, vedno in povsod.

To so ključni temelji našega zaupljivega razmerja z vsemi našimi delničarji, strankami, dobavitelji in partnerji. 

MEDNARODNA PARTNERSTVA PROTI KORUPCIJI

Sodelujemo pri ključnih mednarodnih pobudah za boj proti korupciji. Vendar to tudi presežemo, saj od našega podjetja zahtevamo, da se dosledno bori proti korupciji in podkupovanju in da vzdržuje družbene in okoljske standarde.

  • Partnering Against Corruption (Partnerstvo proti korupciji)

Leta 2004 smo podpisali pobudo Partnering Against Corruption (sklepanje partnerstev proti korupciji) na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, v Švici. Njen namen je uvesti protikorupcijske ukrepe v gradbeno industrijo po vsem svetu. Pri tem poudarjamo, da ima Hilti politiko ničelne tolerance glede podkupovanja.

  • Globalni dogovor ZN

Leta 2006 smo se pridružili Globalnemu dogovoru ZN (UN Global Compact), ki je prav tako jasno usmerjen proti korupciji. Ta globalni sporazum, pod pokroviteljstvom Združenih narodov, podjetja zavezuje k ohranjanju socialnih in ekoloških standardov.

KODEKS VEDENJA ZA ZAPOSLENE

Od vseh članov naše ekipe pričakujemo, da se vedejo v skladu z zakonodajo in v okviru naših lastnih družbenih smernic. Naš kodeks vedenja za člane ekipe določa kako delamo in je temelj našega poslovanja. Vsi člani naše ekipe so usposobljeni, da razumejo predpise. 

KODEKS VEDENJA ZA DOBAVITELJE

Pogodbeno zahtevamo, da naši dobavitelji spoštujejo temeljne zahteve na področju človekovih pravic, pravic delavcev, varnosti pri delu in varovanja okolja ter da se obvežejo, da se bodo vzdržali korupcije. Ti standardi so zavezujoči tudi ko je državna in mednarodna zakonodaja milejša. Svoje dobavitelje spremljamo s pomočjo različnih nadzornih orodij kot je revizija.