Naša odgovornost do okolja

Določanje naših lastnih okoljskih ciljev

Hilti environmental responsibility

Za nas gresta zaščita okolja in inovacija z roko v roki.

Pri načrtovanju naših stavb in globalnih dejavnosti skrbimo za izboljšanje lastnega okoljskega odtisa in zmanjševanje našega vpliva na okolje.

Svoje okoljske cilje smo uskladili z globalnimi standardi ISO 14001 za ravnanje z okoljem. Skrbno spremljamo kar počnemo in poskrbimo, da svoje cilje uporabimo v praksi, ne glede na to, kje na svetu delamo.

Tudi od svojih partnerjev zahtevamo, da varujejo okolje, da bi lahko svojo obveznost izpolnili v celi verigi dodane vrednosti.

Hilti environmental footprint

OKOLJU PRIJAZNI IZDELKI IN TEHNOLOGIJA

Okoljska ozaveščenost se začne od trenutka, ko začnemo raziskovati svoj izdelek in se nadaljuje skozi celoten razvoj.

Vsi naši načrti za nove izdelke upoštevajo uporabo virov in emisij v njihovem celotnem življenjskem ciklu, kot tudi v fazi razvoja.

Izboljšujemo vire in energetsko učinkovitost, podaljšujemo življenjsko dobo naših izdelkov in ponovno uporabljamo sestavne dele in embalažo iz recikliranih materialov.

Pomagamo tudi pri reciklaži naših izdelkov. Npr. naše stranke v EU lahko staro Hilti orodje in naprave vrnejo brezplačno v Hilti trgovine, da jih lahko recikliramo ali varno odstranimo.

Uporabljamo tudi oceno življenjskega cikla (LCA), da presodimo okoljsko združljivost tistega kar počnemo. To zajema celoten vpliv na okolje naših izdelkov od pridobivanja surovin do proizvodnje, uporabe in reciklaže. Vse te informacije lahko pomagajo tudi našim strankam pri izboljšanju njihovega lastnega ekološkega ravnovesja.

ZELENA GRADNJA

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Tehnologija za zeleno in trajnostno gradnjo

Želimo podpirati zeleno gradnjo tako, da svojim strankam pomagamo doseči okolju prijazno gradnjo.

V pomoč lahko priskrbimo z okoljem povezane podatke za svoje izdelke, da pokažemo kako bodo pripomogli k vsaki zeleni gradnji.

Vse to lahko pomaga pri zmanjševanju emisij CO2 in porabe energije, vode in materiala kot tudi pri zmanjševanju nevarnosti za zdravje in tveganj za onesnaževanje okolja.

Poskrbimo, da je naša tehnologija okolju prijazna, zasnovana in izdelana za pomoč pri doseganju mednarodnih standardov za zeleno gradnjo kot so BREEAM, HQE, DGNB in LEED.

Izdelali smo, npr., izdelke, ki zmanjšujejo količino hlapnega organskega ogljika v zraku, kot so naši sistemi za gašenje in kemična sidra. Oblikovali smo nagrajeno vrtalno kladivo, ki znatno zmanjša svoj vpliv na okolje, ker pri njegovi izdelavi ni odpadkov.

Poleg tega naša paleta Clean-Tec izdelkov v celoti presega običajne zahteve.

NAREDIMO SVOJA BIVALIŠČA IN PREVOZ OKOLJU PRIJAZNA

Vendar pa standarde, ki jih skušamo doseči za naše stranke tudi živimo.

Ves čas iščemo načine, da bi postali bolj okolju prijazni in zmanjšali svoje lastne emisije CO2, porabo energije in vode v tovarnah, obratih, pisarnah in prevoz.

In smo na dobri poti. Nekaj primerov že narejenega:

  • Avstrija: Proizvodni obrat Thüringen

Približno 80 % elektrike, ki se porabi v naši proizvodnji, logistiki in na območju administracije prihaja iz obnovljivih energetskih virov: vodna energija, energija vetra in biomasni sistemi.

  • Nemčija: Sedež podjetja Hilti

Vsa energija za ogrevanje se pridobiva iz občinske biomasne elektrarne v bližini,  namestili smo 60 plošč s sončnimi kolektorji na streho stavbe v kateri se nahaja restavracija.

  • Lihtenštajn: Logistični center Nendeln in pisarne v Schaanu

Uporabljamo geotermalno energijo za ogrevanje in hlajenje in zdaj že lahko ulovimo 70 odstotkov odpadne toplote iz prezračevalnih sistemov. Namestili smo tudi velike plošče s sončnimi kolektorji.

VEČ O HILTI

Skladnost in poslovna etika

Skladnost in poslovna etika

Preberi več
ČLANI NAŠE EKIPE

ČLANI NAŠE EKIPE

Preberi več
TEMELJNI NAMEN IN VREDNOTE

TEMELJNI NAMEN IN VREDNOTE

Preberi več