Zakonske zahteve za požarno zaščito

Evropski predpisi za načrtovanje požarno obstojne gradnje

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Pomembno je, da se zakonske zahteve za požarno varnost upoštevajo že takoj ob začetku načrtovanja.

Protipožarni predpisi so lahko od države do države drugačni in se lahko razlikujejo tudi med različnimi tipi stavbe.

Kako dolgo obešeni strop ali obešena fasada zdrži ob požaru je odvisno od konstrukcije. Zato smernice za požarno varnost izpostavljajo zahteve za različne stavbne razrede, od majhne stanovanjske zgradbe do velikega industrijskega obrata. 

KAKO GRADITI EVAKUACIJSKE IN REŠEVALNE POTI

Hilti fire protection support system

Eden najpomembnejših vidikov pri načrtovanju za požarno varnost je, da se ljudem v stavbi da dovolj časa, da se v primeru požara umaknejo na prosto.

Nemške smernice MLAR [4] (trenutna različica 11/2005) opisujejo kako ohraniti proste evakuacijske poti in kako dolgo v primeru požara.

Ključno sporočilo MLAR [4] vključuje:

  • Za požarno odporne obešene stropove mora biti zagotovljena zahtevana požarna odpornost v primeru požara z thornje in spodnje .
  • Posebne zahteve je treba upoštevati za modularne podporne sisteme, nameščene med konstrukcijskim stropom in visečim stropom.

evropskih standardov

EN 13501 in EN 1366-1:2104 sta le dva od ključnih usklajenih evropskih standardov, ki se uporabljajo v vseh evropskih državah, za požarno odporno gradnjo, prezračevalne vode in odvajanje dima.

Poleg tega nemška direktiva MLAR tudi pojasnjuje kako je pomembno požarna varnost v prezračevalnih sistemih:

  • Razdelek 5.2.2 se nanaša na prezračevalne linije, ki morajo biti odporne proti ognju. Navaja, da morajo biti na ogenj odporni deli linije pritrjeni z ustreznimi ognje odpornimi gradbenimi komponentami.
  • Razdelek 5.2.4 se nanaša na prezračevalne linije nad visečimi stropovi. Navaja, da če so prezračevalne linije nameščene nad protipožarne obešene strope, je treba prezračevalne linije pritrditi tako, da v primeru požara ne padejo (glej DIN 4102-4:1994-03 [6], odstavek 8.5.7.5).

VPRAŠAJTE INŽENIRJA