Cevne spone

Vzajemno tovarniško (FM) odobrene cevne spone za seizmične nosilce v šprinkler aplikacijah

Vzajemno tovarniško (FM) odobrene cevne spone za seizmične nosilce v šprinkler aplikacijah
Cevna objemka MQS-SP Galvanizirana predhodno sestavljena cevna spona s soglasjem FM za seizmične nosilce protipožarnih cevi