Potrdila o skladnosti izdelka 2.2/3.1

Zahtevajte potrdila o skladnosti

Certificato di conformità prodotto

Ustvarjamo zaupanje z največjo preglednostjo. Z veseljem vam bomo posredovali vse informacije in potrdila o skladnosti za kovinske izdelke za strukturno in nestrukturno uporabo. Dovolite, da vam predstavimo kakovost materialov in obdelave: v celoti izpolnjujejo vaša pričakovanja in ustrezajo evropskemu standardu UNI EN 10204.

POTRDILO O SKLADNOSTI Z NAROČILOM NA PODLAGI NESPECIFIČNEGA INŠPEKCIJSKEGA PREGLEDA (CERTIFIKAT 2.2)

Za jeklene izdelke za strukturno in nestrukturno uporabo lahko zahtevate potrdilo o skladnosti materiala z naročilom na podlagi izvedenih testov na izdelkih istega tipa. Izdelki, ki se kemijsko in mehansko testirajo niso nujno izdelki, ki se dejansko dobavljajo.

Cena: brezplačno.

Cena certifikata 2.1 se nanaša na posamezno potrdilo in sledi naročilu.

Potrdilo je razpoložljivo v angleškem jeziku.

POTRDILO O SKLADNOSTI Z NAROČILOM Z REZULTATI SPECIFIČNEGA INŠPEKCIJSKEGA PREGLEDA (CERTIFIKAT 3.1)

Za jeklene izdelke za strukturno in nestrukturno uporabo lahko zahtevate potrdilo o skladnosti z naročilom na podlagi vzorčnih testov izvedenih na sklopu naročenega materiala

Cena:

Cena se nanaša na zahtevo po certifikatu za vsako posamezno šifro izdelka vključeno v naročilo. 

Vedno navedite za kateri in koliko naročenih izdelkov želite certifikat. Ne pozabite zahteve oddati skupaj z naročilom.

Potrdilo je razpoložljivo v angleškem jeziku.

Contattaci