ON!Track Unite

ODPRAVLJANJE PODATKOVNIH SILOSOV

ON!Track Unite, naš novi odprti sistem API v sistemu ON!Track, odpira nove možnosti za poenostavitev vašega poslovanja.

ON!Track UNITE omogoča pretok podatkov z gradbišča v pisarno prek sistema ERP in še dlje. 

Nekatere prednosti? 

  • Natančnejše odločitve z boljšo kakovostjo podatkov. 
  • Natančnejša razporeditev stroškov na različna gradbišča.

Večja produktivnost

Samodejno sinhronizira podatke med programom ON!Track in drugo programsko opremo, kar zmanjšuje ročni vnos podatkov in omogoča natančnejše odločanje.

Natančna razporeditev stroškov dela

Povežite sistem ON!Track s sistemom ERP in natančneje razporejajte dejanske stroške opreme in materiala po različnih lokacijah.

Večja preglednost opreme

Še bolj optimizirajte svoje skladišče in digitalizirajte način ravnanja z opremo, da zmanjšate stroške in povečate učinkovitost.

PREPROSTO PONOVNO ROČNO VNESETE PODATKE.

PREPROSTO PONOVNO ROČNO VNESETE PODATKE.

ON!Track Unite omogoča pretok podatkov z gradbišča v pisarno brez potrebe po ročnem vnosu.

Samodejno sinhronizirajte podatke med aplikacijo ON!Track in vašo programsko opremo (na primer za upravljanje projektov ali ERP). ON!Track Unite to omogoča.

Strankam izstavite natančnejše in preglednejše račune.

ALI IMATE TEŽAVE PRI RAZPOREJANJU STROŠKOV NA RAZLIČNA MESTA?

Strankam izstavite natančnejše in preglednejše račune.

Stroškov za orodja, opremo in potrošni material ni vedno enostavno izračunati. Z ON!Track Unite lahko podatke o gibanju sredstev, vključno s časovnimi žigi, ko sredstva spremenijo lokacijo, izvozite neposredno v druge programske aplikacije (na primer v sistem ERP).

Tako lahko izračunate čas, ko je sredstvo na določeni lokaciji, in pravilno razporedite stroške sredstva, ustvarite natančnejše račune ali preprosto spremljate njegovo gibanje.

ALI STE PODJETJE ZA PROGRAMSKO OPREMO?

ALI STE PODJETJE ZA PROGRAMSKO OPREMO?

Integracija vašega programskega paketa s Hilti ON!Track še nikoli ni bila tako ugodna.

ON!Track UNITE je odprt sistem API prek katerega lahko s Hilti ON!Track integrirate programsko opremo tretjih oseb, ki temelji na oblaku. Ponujamo vse, kar potrebujete za izdelavo priključka, ki povezuje sistem Hilti ON!Track z vašo programsko opremo na preprost in jasen način.

Če postanete partner za integracijo podjetja Hilti:

  • boste povečali svojo pomembnost med podjetji v gradbeni industriji.
  • Povečali boste prepoznavnost svojega imena, saj boste dodani na  razvojni spletni strani ON!Track UNITE.