Jezik

DC-EX 125/5"M

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko pripelje do lažjih telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v dokumentaciji

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli

Poleg tega se uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Med uporabo orodja nosite zaščitna očala.
Image alternative Med uporabo orodja nosite zaščito za sluh.
Image alternative Med izvajanjem del na orodju nosite zaščitne rokavice.

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Pokrov
  DC-EX 125/5"M
  Generacija:
  01
  Serijska št.:

Varnost

Varnostna opozorila

Image alternative OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila v tej dokumentaciji in varnostna navodila za dovoljeno orodje. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
 • Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala.
 • Uporabljajte zaščito za dihala, ki prahu, ki nastane pri delu, prepreči dostop do obraza in dihalnih poti.
 • Tudi kadar je pokrov nameščen, vedno uporabljajte stranski ročaj dovoljenega orodja Hilti .
 • Pri menjavanju orodja nosite zaščitne rokavice.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Spojnica
 2. Blokirno stikalo
 3. Sprednja zaponka
 4. Drsni čevelj z oznako za pozicioniranje reza
 5. Zaskočni del
 6. Drsne sani
 7. Tekalna kolesa
 8. Pokrov
 9. Puščica, ki kaže smer vrtenja
 10. Mesto za pritrditev stranskega ročaja
 11. Zadnja stena
 12. Drsne sani
 13. Oznaka položaja za prilagoditev kotnega brusilnika
 14. Skala omejevalnika globine
 15. Fiksirni vijak
 16. Opozorilo o smeri vrtenja pri pozicioniranju kotnega brusilnika z obračanjem

Adapterski komplet za zarezovanje

Image alternative
 1. Adapter
 2. Distančna podložka 3 mm
 3. Distančna podložka 6 mm
 4. Orodje za odbijanje

Namenska uporaba

Zarezovalni pokrov DC‑EX 125/ 5" M je namenjen rezanju in izdelovanju zarez v mineralnih podlagah, zlasti v zidovju, s 125 mm/5" ploščami v kombinaciji s sesalnikom za prah Hilti . Zarezovalni pokrov za DC‑EX 125/ 5" M je dovoljeno uporabljati samo za kotne brusilnike AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S in AG 125-19SE brez uporabe vode.

Obseg dobave

1 distančni adapter, 3 podložke (3 mm/0,1"), 2 podložki (6 mm/(0,2"), nastavek za odbijanje
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti ali na spletu: www.hilti.com .

Tehnični podatki

Tehnični podatki


DC-EX 125/5"M
Teža
1,35 kg
Premer plošče
125 mm
Širina reza pri dvojnih ploščah
25 mm
Maksimalna globina reza
28 mm

Diamantni rezalni plošči


Diamantna rezalna plošča
Uporaba
Rezanje, zarezovanje
Kratka oznaka
DC‑D
Podlaga
mineralni materiali

Pred uporabo

Montaža pokrova

Image alternative
 1. Namestite zaščitni pokrov na vreteno tako, da sta obe trikotni oznaki na zaščitnem pokrovu in na orodju ena nasproti drugi.
 2. Da postavite pokrov v želeni delovni položaj, radialno zasukajte orodje in hkrati pritisnite zaskočko na kotnem brusilniku.
  • Zaskočka se slišno zaskoči.

Odpiranje pokrova

Image alternative
 1. Pritisnite na zaskočni del.
 2. Odvijte prednjo zaponko.
 3. Aktivirajte blokirno stikalo.
 4. Odprite pokrov.

Montaža diamantne rezalne plošče za zarezovanje

V ta namen ne smete uporabljati matic Kwick-Lock.
Za ta način uporabe potrebujete dodatni adapterski komplet za zarezovanje.
Image alternative
 1. Odstranite vpenjalno prirobnico za vreteno.
 2. Privijte adapter na vreteno in ga trdno zategnite.
 3. Namestite diamantno rezalno ploščo v položaj za predpisano smer vrtenja.
 4. Namestite distančnike za želeno širino zareze.
 5. Namestite diamantno rezalno ploščo v položaj za predpisano smer vrtenja.
 6. Privijte vpenjalno matico in jo zategnite s ključem za pritezanje.
 7. Zaprite pokrov.

Montaža diamantne rezalne plošče

Image alternative
 1. Namestite vpenjalno prirobnico na vreteno.
 2. Na vpenjalno prirobnico namestite prvo diamantno rezalno ploščo.
  Upoštevajte predpisano smer vrtenja.
 3. Privijte hitrovpenjalno matico Kwik lock , da naleže na rezalno ploščo.
 4. Zaprite pokrov.

Nastavitev globine

 1. Sprostite fiksirni vijak.
 2. Potisnite zadnjo steno v želeni položaj.
  • Globina se prikaže na skali.
 3. Trdno privijte fiksirni vijak.

Potopna funkcija

 1. Postavite drsne sani na obdelovanec.
 2. Vklopite orodje.
 3. Rezalno ploščo vstavite v obdelovanec.
  S fiksirnim vijakom lahko izklopite potopno funkcijo.

Montaža stranskega ročaja

Image alternative
 • Namestite stranski ročaj na želeno mesto.

Uporaba

Dostop do stene in kotov

Image alternative
 1. Aktivirajte blokirno stikalo.
 2. Odprite prednjo zaponko za več kot 180 °.

Oznake za pozicioniranje reza

Oznaka 1 kaže položaj notranje rezalne plošče oz. enojne plošče.
Oznaka 2 kaže položaj druge plošče za največjo možno širino reza.

Demontaža nastavka

Image alternative
 1. Odprite pokrov.
 2. Odvijte vpenjalno matico.
 3. Odstranite diamantno rezalno ploščo.
 4. Odstranite distančnike.
 5. Odstranite diamantno rezalno ploščo.
 6. Odvijte adapter s ključem za pritezanje.
 7. Aktivirajte zaskočko na kotnem brusilniku.
 8. Radialno zavrtite pokrov, da lahko snamete pokrov z orodja.

Odbijanje roba

Image alternative
 • Odbijte rob.

Garancija proizvajalca naprave

 • Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .