Jezik

TE DRS‑B

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Uporaba maske za zaščito pred prahom

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Modul za prah
  TE DRS‑B
  Generacija
  01
  Serijska št.

Varnost

Varnostna opozorila

 • Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo in varnostne informacije o sistemskih izdelkih.
 • Modul uporabljajte le skupaj z električnimi orodji, navedenimi na sliki 1, sicer obstaja nevarnost poškodb.
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Izdelka ali pribora nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Izdelek je namenjen profesionalnim uporabnikom. Izdelek sme vzdrževati in popravljati samo pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje! To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki lahko nastopijo pri delu.
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z izdelkom se lotite razumno. Ne uporabljajte izdelka, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi izdelka lahko privede do resnih poškodb.
 • Pri obdelavi se lahko odkrušijo drobci materiala. Ti drobci lahko poškodujejo telo in oči. Med uporabo izdelka vedno nosite zašito za oči in sluh ter čelado.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Nevarnost poškodb zaradi padajočega orodja in/ali pribora. Pred začetkom dela preverite, da je pribor varno nameščen.
 • Sesanje vode ni dovoljeno.
 • Prah, ki nastane pri brušenju, rezanju in vrtanju, lahko vsebuje nevarne kemikalije. Nekaj primerov za to: svinec ali barve na osnovi svinca; opeke, beton in drugi zidarski izdelki, naravni kamen in drugi izdelki s silikatom; določene vrste lesa, kot sta hrast ali bukev, in kemično obdelan les; azbest ali materiali, ki vsebujejo azbest. Določite izpostavljenost upravljavca in oseb v okolici s pomočjo razreda nevarnosti materiala, na katerem se izvajajo dela. Sprejmite vse potrebne ukrepe, da vzdržujete izpostavljenost na varni stopnji, npr. z uporabo sistema za zbiranje prahu ali pa nošenje primerne zaščite za dihala. K splošnim ukrepom za znižanje izpostavljenosti spadajo:
 • delo v dobro prezračevanih prostorih,
 • preprečevanje daljšega stika s prahom,
 • odvajanje prahu stran od obraza in telesa,
 • nošenje zaščitnih oblačil in čiščenje izpostavljenih predelov z vodo in milom.
 • Če je možno, pri vseh delih uporabljajte ustrezen odpraševalnik, ki ga priporoča Hilti.
 • Da bi preprečili elektrostatične pojave, uporabljajte antistatično sesalno cev.
 • Poskrbite, da na adapterju in zunanjih površinah vpenjalne glave ni ostankov olja ali masti. Če modul za prah TE DRS‑B montirate z deli, na katerih so ostanki olja ali masti, lahko modul za prah TE DRS‑B pade iz orodja. S krpo odstranite ostanke olja in masti z adapterja in zunanjih površin vpenjalne glave.
 • Bodite pozorni, da se modul ne segreje premočno. Pri temperaturah nad 80 °C se material stopi.
 • Modula ne uporabljajte za prenašanje ali vodenje sistema. Uporabljajte le ročaje električnega orodja, ki so predvideni za ta namen.
 • Električnega orodja med uporabo ne držite za sesalno glavo.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Sesalna osnova
 2. Kolenski vzvod
 3. Adapter Y
 4. Adapter S
 5. Kratka sesalna glava
 6. Dolga sesalna glava

Namenska uporaba

Opisani izdelek je modul za prah, ki se kot pribor uporablja skupaj z rušilnimi kladivi in odpraševalniki Hilti .

Obseg dobave

Sesalna osnova, kolenski vzvod, adapter S, adapter Y, kratka sesalna glava, dolga sesalna glava, navodila za uporabo
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Tehnični podatki


Dolga sesalna glava
Kratka sesalna glava
Teža
≤ 590 g
≤ 440 g
Dimenzije (D × Š × V)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Tip orodja
Koničasto dleto, ploščato dleto, orodje za štokanje
Koničasto dleto, ploščato dleto, orodje za štokanje
Dolžina orodja
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Uporaba

Montaža modula za prah

Dolžina orodja, ki sega iz sesalne glave, ne sme biti večja od 125 mm ali manjša od 30 mm. To zagotavlja učinkovito odsesavanje prahu.
Uporabljate lahko le ploščata dleta, koničasta dleta in orodja za štokanje, ki so prikazana na sliki 2.
Pazite, da pri montaži nastavek ni vstavljen v električno orodje.
Image alternative
 1. Izberite ustrezen adapter in ga vtaknite v vpenjalno glavo do prislona.
 2. Odprite kolenski vzvod na sesalni osnovi.
 3. Sesalno osnovo z odprtim kolenskim vzvodom nataknite na adapter do prislona.
 4. Zaprite kolenski vzvod.
 5. Izberite sesalno glavo, ki ustreza dolžini orodja.
 6. Sesalno glavo namestite na sesalno osnovo.
  To enoto lahko v kovček/karton spravite tudi montirano in sestavljeno ter jo tako transportirate.
 7. Po potrebi odstranite protiprašno manšeto na nastavku in nastavek vstavite.
  Pri tem upoštevajte navodila za uporabo električnega orodja.
 8. Odpraševalnik povežite s sesalno enoto.

Demontaža modula za prah

 • Modul demontirate tako, da ustrezne delovne korake izvedete v obratnem vrstnem redu.
  Sesalno glavo demontirajte le tako, da povlečete za ojačani končni obroč glave.

Način delovanja

OPOZORILO
Nevarnost telesnih poškodb zaradi padajočega modula za prah. Če kolenski vzvod ni pravilno zaprt, lahko modul za prah pade iz orodja.
 • Poskrbite, da je kolenski vzvod zaprt.
Upoštevajte navodila za uporabo odpraševalnika. Odpraševalnik redno praznite.
 1. Odpraševalnik zaprite in ga vklopite.
 2. Vklopite električno orodje.

Nega in vzdrževanje

Nega modula

Ne uporabljajte olj, masti ali čistilnih sredstev.
Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 1. Odstranite trdovratno umazanijo in preverite, ali so v odsesovalni odprtini in sesalni osnovi ostanki prahu.
 2. Modul redno čistite s hladno vodo.
 3. Z notranje strani adapterja redno odstranjujte mast in ostanke prahu.

Vzdrževanje

 • Redno preverjajte, ali so zunanji deli izdelka in pribora morda poškodovani in ali vsi elementi za upravljanje delujejo brezhibno. Izdelka ne uporabljajte, če so njegovi deli poškodovani ali če upravljalni elementi ne delujejo brezhibno.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Prevelika obremenitev s prahom.
Odpraševalnik je poln.
 • Izpraznite odpraševalnik.
Sesalna glava je v okvari.
 • Zamenjajte sesalno glavo.
Odsesovalni kanal je zamašen.
 • Očistite odsesovalni kanal.
Dolžina orodja, ki sega iz sesalne glave presega 125 mm.
 • Uporabite krajši nastavek ali dolgo sesalno glavo.
Modul za prah TE DRS‑B pada iz orodja.
Modul za prah ni pravilno montiran.
Na adapterju in vpenjalni glavi so ostanki olja ali masti.
 • S krpo odstranite ostanke olja ali masti z adapterja in zunanjih površin vpenjalne glave.
Napenjalni mehanizem je poškodovan.
 • Zamenjajte napenjalni mehanizem (kolenski vzvod in zatezni trak).
Izbrali ste neprimeren adapter.
 • Izberite primeren adapter.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

Image alternative
Dodatne informacije glede upravljanja, tehnike, okolja in recikliranja si lahko preberete na tej povezavi: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Ta povezava je na voljo tudi na koncu teh navodil za uporabo v obliki kode QR.