Jezik

DWP 10

Originalna navodila za uporabo

Informacije o dokumentaciji

O tej dokumentaciji

 • Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.

Simboli

Simboli v tej dokumentaciji
Image alternative Pred uporabo preberite navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Simboli na izdelku
Image alternative Preberite navodila za uporabo
Image alternative Maksimalen delovni tlak
Image alternative Količina polnjenja
Image alternative Preizkusna številka CE

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Naprava za dovajanje vode
  DWP 10
  Generacija:
  01
  Se‌rij‌ska šte‌vil‌ka:

Varnost

Varnostna opozorila

 • Izdelka nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Varnostnega ventila nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Otroci in mladostniki tega izdelka ne smejo uporabljati.
 • Izdelka nikoli ne napolnite z vodikovim peroksidom ali drugimi snovmi, ki oddajajo kisik.
 • Če pride tlačna posoda za vodo v stik z obdelovancem, lahko pride do eksplozijske rasti tlaka.
 • Prepričajte se, da temperatura dovajalne naprave za vodo ne preseže največje delovne temperature.
 • Če temperatura preseže največjo delovno temperaturo, lahko pride do eksplozijske rasti tlaka.
 • Pri črpanju vedno opazujte manometer, tako da ne boste prekoračili največjega delovnega tlaka.
 • Posodo po vsaki uporabi dnevno izpraznite.
 • V posodi nikoli ne puščajte ostankov.
 • Izdelek skladiščite na suhem mestu in izven dosega otrok ter nepooblaščenih oseb.

Opis

Pregled izdelkov

Image alternative
 1. Posoda
 2. Prikaz količine polnjenja
 3. Konica
 4. Manometer
 5. Varnostni ventil
 6. Črpalka
 7. Vtični nastavek cevi s krogličnim ventilom
 8. Gibka cev
 9. Natična spojka cevi
 10. Izpustna odprtina

Namenska uporaba

Opisan izdelek je tlačna posoda za vodo za iznos hladilne in pralne tekočine pri vrtalnih orodjih, žagah za razrez betona ali rezalnih brusilnikov. Praviloma se za to uporablja voda.

Možne napačne uporabe

Ta izdelek ni primeren za:
 • vnetljive tekočine
 • vodikov peroksid in druge podobne snovi, ki oddajajo kisik
 • jedke snovi (določena sredstva za dezinfekcijo in impregnacijo, kisline, lužine)
 • tekočine, ki vsebujejo amonijak
 • topila in tekočine, ki vsebujejo topila
 • goste in lepljive tekočine, ki puščajo sledi (barve, masti)
 • uporaba skupaj z živili
Ta izdelek se nikakor ne sme uporabiti:
 • z zunanjimi tlačnimi viri
 • za skladiščenje in shranjevanje tekočin
 • kot pršilo za oči

Obseg dobave

Posoda s črpalko, cevjo s priključki, navodili za uporabo.
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group | ZDA: www.hilti.com

Tehnični podatki

Posoda je izdelana iz jekla s poliestrskim premazom.
Teža praznega orodja
5,2 kg
Skupna teža
13 ℓ
Maksimalna količina polnjenja
10 ℓ
Tehnična količina preostanka
0,03 ℓ
Maksimalen delovni tlak
6 bar
Maksimalna delovna temperatura
40 ℃

Priprava dela

Montaža naprave za dovajanje vode

Image alternative
 1. Pred montažo preverite, ali so posoda, črpalka in cev nepoškodovani.
 2. Nataknite cev na izpustno odprtino [1].
 3. Načrpajte prazno napravo za dovajanje vode na 2 bar na [2].
  • Tlak v roku 30 min. ne sme pasti za več kot 0,5 bar!
 4. Za preverjanje povlecite za rdeči gumb varnostnega ventila [3].
  • Tlak se mora sprostiti.

Polnjenje naprave za dovajanje vode

Image alternative
 1. Posod [1] napolnite z vodo.
 2. Preverite nivo polnjenja na cevi [2].
 3. Prozorno cev večkrat napeljite ob posodi od zgoraj navzdol [3].
  • Gladini tekočine v cevi in posodi se bosta izravnali. Gladina tekočine, ki je vidna v cevi, ustreza nivoju polnjenja, ki ga lahko odčitate na skali.

Priprava naprave za dovajanje vode

Image alternative
 1. Privijte črpalko na posodo [1].
 2. Potisnite ročaj črpalke navzdol in ga obrnite v desno [2].
  • Ročaj črpalke je odklenjen.
 3. V posodi [3] vzpostavite tlak, pribl. 2 bar.
  • Maksimalni tlak ne sme prekoračiti 6 bar (rdeča črtica na manometru). Če presežete maksimalni tlak, se bo vklopil varnostni ventil, ki bo izpustil prekomerni tlak.
 4. Potisnite ročaj črpalke navzdol in ga obrnite v levo.
  • Ročaj črpalke je zaklenjen.

Uporaba

Image alternative
 1. Povežite natično spojko posode za dovajanje vode z vtičnim nastavkom [1].
 2. Aktivirajte kroglični ventil.
  • Voda se začne dovajati.
  • Količino tekočine lahko regulirate s krogličnim ventilom.
 3. Nadaljujte s črpanjem, če pade tlak pod 1 bar [2].
 4. Če je posoda prazna, jo dopolnite.

Po uporabi

Image alternative
 1. Rdeči gumb vlecite tako dolgo, dokler ne bo posoda popolnoma v breztlačnem stanju.
 2. Zaprite kroglični ventil in odklopite natično spojko in vtični nastavek [1].
 3. Zaklenite ročaj črpalke.
 4. Odvijte črpalko s posode.
 5. Izpraznite preostanek vode iz posode.
 6. Napravo za dovajanje vode obrišite z vlažno krpo.
 7. Navijte cev okrog posode in namestite natično spojko na konico naprave za dovajanje vode [2].
 8. Napravo za dovajanje vode pustite, da se posuši v suhem prostoru, z zadostno zaščito pred sončnimi žarki in zamrzovanjem, kjer jo tudi shranite.

Vzdrževanje in nega

Vzdrževalna in servisna dela

Image alternative
 1. Napravo redno kontrolirajte.
  • Priporočamo vam, da vsaki 2 leti izvedete zunanjo in vsakih 5 let notranjo kontrolo naprave, vsakih 10 let pa naj strokovnjak preveri tesnjenje naprave.
 2. Demontirajte črpalko [1] in namastite podložko [a] ter manšeto [b].
 3. Vzdrževalna dela je treba izvesti po vsaki 50. uporabi oz. vsaj enkrat letno!
  Za varno delo uporabljajte le originalne nadomestne dele in potrošni material. Seznam odobrenih nadomestnih delov, potrošnih materialov in pribora najdete v servisnem centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .

Preglednica z motnjami

Motnja
Možen vzrok
Rešitev
V napravi za dovajanje vode se ne vzpostavi tlak
Črpalka ni privita
 • Črpalko tesno privijte.
Tesnilo črpalke je v okvari
 • Orodje naj popravi servis Hilti .
Manšeta je v okvari
 • Orodje naj popravi servis Hilti .
Tekočina izhaja na zgornjem delu črpalke
Plošča ventila je umazana ali v okvari
 • Očistite ploščo ventila ali pa pustite, da orodje popravijo pri servisnem centru Hilti .
Varnostni ventil začne izpuščati tlak prehitro
Varnostni ventil je v okvari
 • Napravo naj popravijo pri servisnem centru Hilti .
Manometer ne prikazuje tlaka v posodi
Manometer je v okvari
 • Orodje naj popravi servis Hilti .

Odstranjevanje

Image alternative Izdelka ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!
Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.

Informacije proizvajalca

Izdelki HILTI DWP10 serije 3585 izpolnjujejo zahteve direktive o tlačnih napravah 2014/68/EU in nosijo oznako CE.
Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .