Jezik

TE DRS‑Y

Originalna navodila za uporabo

Informacije glede navodil za uporabo

K tem navodilom za uporabo

 • Pred začetkom uporabe preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
 • Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v teh navodilih za uporabo in na izdelku.
 • Navodila za uporabo vedno hranite blizu izdelka in jih vedno priložite, če izdelek posredujete drugim osebam.

Legenda

Opozorila

Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:
NEVARNOST
NEVARNOST !
 • Za neposredno grozečo nevarnost, ki lahko pripelje do težjih telesnih poškodb ali do smrti.
OPOZORILO
OPOZORILO !
 • Za morebitno grozečo nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.
PREVIDNO
PREVIDNO !
 • Za možno nevarnost, ki lahko pripelje do telesnih poškodb ali materialne škode.

Simboli v navodilih za uporabo

V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:
Image alternative Upoštevajte navodila za uporabo
Image alternative Navodila za uporabo in druge uporabne informacije
Image alternative Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti
Image alternative Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Polnilnik

Simboli na slikah

Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:
Image alternative Te številke označujejo slike na začetku teh navodil za uporabo.
Image alternative Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu.
Image alternative Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka .
Image alternative Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni.

Simboli, ki so odvisni od izdelka

Simboli na izdelku

Na izdelku se lahko uporabljajo naslednji simboli:
Image alternative Uporaba maske za zaščito pred prahom
Image alternative Uporabljajte zaščitne rokavice
Image alternative Uporabljajte zaščitne čevlje

Informacije o izdelku

Izdelki Image alternative so namenjeni profesionalnim uporabnikom; uporablja, vzdržuje in servisira jih lahko le pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje. To osebje je treba dodatno poučiti o nevarnostih, ki se pojavljajo pri delu. Izdelek in njegovi pripomočki so lahko nevarni, če jih nepravilno uporablja nestrokovno osebje in če se uporabljajo v nasprotju z namembnostjo.
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
 • Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
  Informacije o izdelku
  Modul za prah
  TE DRS‑Y
  Generacija
  01
  Serijska št.

Varnost

Varnostna opozorila

Image alternative OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slike in tehnične podatke, ki so priloženi temu izdelku. Posledice neupoštevanja naslednjih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "električno orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) ali na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
 • Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo in varnostne informacije o sistemskih izdelkih.
 • Modul uporabljajte le z električnimi orodji, navedenimi v razdelku o predvideni uporabi izdelka, sicer lahko pride do poškodb.
 • Pred nastavljanjem orodja, menjavo opreme in odlaganjem orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali snemite odstranljivo akumulatorsko baterijo iz električnega orodja. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenameren zagon električnega orodja.
 • Izdelek in pribor uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
 • Izdelka ali pribora nikoli in na noben način ne spreminjajte.
 • Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z izdelkom se lotite razumno. Ne uporabljajte izdelka, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi izdelka lahko privede do resnih poškodb.
 • Pri obdelavi se lahko odkrušijo drobci materiala. Ti drobci lahko poškodujejo telo in oči. Med uporabo izdelka vedno nosite zašito za oči in sluh ter čelado.
 • Električno orodje, pribor, nastavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opravljati. Uporaba električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko privede do nevarnih situacij.
 • Nevarnost poškodb zaradi padajočega orodja in/ali pribora. Pred začetkom dela preverite, da je pribor varno nameščen.
 • Sesanje vode ni dovoljeno.
 • Modula ni dovoljeno uporabljati za sesanje eksplozivnih snovi, žarečega ali gorečega oz. gorljivega prahu (npr. magnezijevega ali aluminijevega prahu itd.) in tekočin (npr. bencina, topil, kislin, hladilnih sredstev in sredstev za mazanje).
 • Prah, ki nastane pri brušenju, rezanju in vrtanju, lahko vsebuje nevarne kemikalije. Nekaj primerov za to: svinec ali barve na osnovi svinca; opeke, beton in drugi zidarski izdelki, naravni kamen in drugi izdelki s silikatom; določene vrste lesa, kot sta hrast ali bukev, in kemično obdelan les; azbest ali materiali, ki vsebujejo azbest. Določite izpostavljenost upravljavca in oseb v okolici s pomočjo razreda nevarnosti materiala, na katerem se izvajajo dela. Sprejmite vse potrebne ukrepe, da vzdržujete izpostavljenost na varni stopnji, npr. z uporabo sistema za zbiranje prahu ali pa nošenje primerne zaščite za dihala. K splošnim ukrepom za znižanje izpostavljenosti spadajo:
 • delo v dobro prezračevanih prostorih,
 • preprečevanje daljšega stika s prahom,
 • odvajanje prahu stran od obraza in telesa,
 • nošenje zaščitnih oblačil in čiščenje izpostavljenih predelov z vodo in milom.
 • Če je možno, pri vseh delih uporabljajte ustrezen odpraševalnik, ki ga priporoča Hilti .
 • Pred začetkom dela ugotovite razred nevarnosti nastajajočega prahu. Uporabljajte le odpraševalnike z uradno odobrenim zaščitnim razredom v skladu z lokalno zakonodajo o zaščiti pred prahom.
 • Da bi preprečili elektrostatične pojave, uporabljajte antistatično sesalno cev.
 • Poskrbite, da na adapterju in zunanjih površinah vpenjalne glave ni ostankov olja ali masti. Če modul za prah montirate z deli, na katerih so ostanki olja ali masti, se lahko modul za prah sname. S krpo odstranite ostanke olja in masti z adapterja in zunanjih površin vpenjalne glave.
 • Bodite pozorni, da se modul ne segreje premočno. Pri temperaturah nad 80 °C se material stopi.
 • Modula ne uporabljajte za prenašanje ali vodenje sistema. Uporabljajte le ročaje električnega orodja, ki so predvideni za ta namen.
 • Električnega orodja med uporabo ne držite za sesalno glavo ali sesalno cev.

Opis

Pregled izdelka

Image alternative
 1. Adapter
 2. Sesalna osnova z dodatnim ročajem
 3. Priključni del
 4. Manšeta 12–52
 5. Omejevalnik globine
 6. Vijak z zvezdastim ročajem
 7. Matica
 8. Dolga sesalna glava
 9. Srednje dolga sesalna glava
 10. Kratka sesalna glava
 11. Manšeta 68–90/290 mm
 12. Sesalna cev
 13. Manšeta 68–90/550 mm
 14. Manšeta 100–150/550 mm

Namenska uporaba

Image alternative
Opisani izdelek je modul za prah, ki se kot pribor uporablja z vrtalnimi kladivi Hilti SDS‑Max in odpraševalniki.

Obseg dobave

Sesalna osnova, manšeta 68–90/290 mm, kratka sesalna glava, srednje dolga sesalna glava, dolga sesalna glava, adapter, priključni del, manšeta 12–52, omejevalnik globine, vijak z zvezdastim ročajem, matica, navodila za uporabo
Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group

Tehnični podatki

Manšeta


Manšeta 68‑90/290
Manšeta 68‑90/550
Manšeta 100‑150/550
Manšeta 12‑52
Teža
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1.000 g
(35,3 oz)
Tip orodja
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y udarnega svedra
Premer nastavka
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Dolžina orodja
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Uporaba
Vrtanje z udarno vrtalno krono
Vrtanje z udarno vrtalno krono
Vrtanje z udarno vrtalno krono
Udarno vrtanje

Sesalna glava


Kratka sesalna glava
Srednje dolga sesalna glava
Dolga sesalna glava
Teža
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Tip orodja
Koničasto dleto, ploščato dleto, orodje za štokanje
Koničasto dleto, ploščato dleto, orodje za štokanje
Koničasto dleto, ploščato dleto, orodje za štokanje
Dolžina orodja
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Uporaba
Dletenje
Dletenje
Dletenje

Temperatura

Temperatura okolice med delovanjem
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladiščenja
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Uporaba

Montaža modula za prah

Bodite pozorni, da je stikalo za izbiro funkcij med delom v ustreznem položaju.
Dolžina orodja, ki sega iz sesalne glave, ne sme biti večja od 145 mm in ne manjša od 30 mm. To zagotavlja učinkovito odsesavanje prahu.
Uporabljate lahko le koničasta in ploščata dleta, orodja za štokanje, udarne vrtalne krone in udarne svedre, ki so prikazani v pregledu razdelka o predvideni uporabi izdelka.
Pazite, da pri montaži nastavek ni vstavljen v električno orodje.
Image alternative
 1. Montiran dodaten ročaj snemite z električnega orodja.
 2. Odstranite dodaten ročaj.
 3. Izberite ustrezno kombinacijo delov sesalnega sistema v skladu s sliko v razdelku o predvideni uporabi izdelka ter dele in dodaten ročaj montirajte na sesalno osnovo.
 4. Montiran sistem z dodatnim ročajem potisnite v vpenjalno glavo do vratu gonila/dodatnega ročaja.
 5. Sesalno osnovo in dodaten ročaj zavrtite v želeni položaj.
 6. Dodaten ročaj zategnite do te mere, da se med delom ne bo obračal.
 7. Nastavek vstavite v vpenjalno glavo.
  Pri tem upoštevajte navodila za uporabo električnega orodja.
 8. Odpraševalnik priključite na modul za prah.
  V primeru udarnega svedra izvedite tudi korake, opisane v nadaljevanju.
 1. Dolžino manšete nastavite tako, da bo vrtalna konica gledala ven pribl. 15 mm.
 2. Vstavite omejevalnik globine.
 3. Omejevalnik globine nastavite na želeno globino vrtanja.
 4. Omejevalnik globine zavarujte pred premikanjem z vijakom z zvezdastim ročajem.

Demontaža modula za prah

PREVIDNO
Nevarnost poškodbe zaradi nastavka! Nastavek je lahko vroč ali ima ostre robove.
 • Pri menjavi nastavka uporabite zaščitne rokavice.
Image alternative
 1. Odpraševalnik odstranite z modula za prah.
 2. Nastavek odstranite iz vpenjalne glave.
 3. Odprite držalo dodatnega ročaja tako, da zavrtite ročaj.
 4. Modul za prah izvlecite iz električnega orodja.
 5. Dodaten ročaj demontirajte z modula za prah.
 6. Dodaten ročaj montirajte na električno orodje.
 7. Dodaten ročaj pritrdite tako, da ročaj zavrtite.

Način delovanja

Bodite pozorni, da je stikalo za izbiro funkcij med delom v ustreznem položaju.
Upoštevajte navodila za uporabo odpraševalnika. Odpraševalnik redno praznite.
 1. Odpraševalnik priključite in ga vklopite.
 2. Vklopite električno orodje.

Nega in vzdrževanje

Nega modula

OPOZORILO
Nevarnost električnega udara! Nega in vzdrževanje z vstavljenim vtičem lahko povzročita hude poškodbe in opekline.
 • Pred nego in vzdrževanjem vedno izvlecite vtič!
Ne uporabljajte olj, masti ali čistilnih sredstev.
Ohišje čistite le z rahlo vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
 1. Odstranite trdovratno umazanijo in preverite, ali so v odsesovalni odprtini in sesalni osnovi ostanki prahu.
 2. Modul redno čistite s hladno vodo.
  Modul mora biti pred naslednjo uporabo popolnoma osušen, da se prepreči prijemanje prahu.
 3. Z notranje strani adapterja redno odstranjujte mast in ostanke prahu.

Vzdrževanje

 • Redno preverjajte, ali so zunanji deli izdelka in pribora morda poškodovani in ali vsi elementi za upravljanje delujejo brezhibno. Izdelka ne uporabljajte, če so njegovi deli poškodovani ali če upravljalni elementi ne delujejo brezhibno.

Pomoč pri motnjah

V primeru motenj, ki niso navedene v tej preglednici oziroma jih sami ne znate odpraviti, se obrnite na naš servis Hilti .
Motnja
Možen vzrok
Rešitev
Prevelika obremenitev s prahom.
Odpraševalnik je poln.
 • Izpraznite odpraševalnik.
Sesalna glava in/ali manšeta je obrabljena ali ne deluje pravilno.
 • Zamenjajte sesalno glavo in/ali manšeto.
Odsesovalni kanal je zamašen.
 • Očistite odsesovalni kanal.
Dolžina orodja, ki sega iz sesalne glave presega 145 mm.
 • Uporabite krajši nastavek ali daljšo sesalno glavo.
Sesalna cev odpraševalnika ni pravilno montirana.
 • Sesalno cev odpraševalnika vstavite do konca v osnovni del.
Ostanki z vrtalnega jedra lahko zamašijo sistem za odsesavanje.
 • Odstranite vrtalno jedro, na katerem je drobir.
Razdalja med udarno vrtalno krono in sesalno cevjo je prevelika.
 • Uporabljajte samo udarne vrtalne krone Hilti .
Modul za prah se snema.
Modul za prah ni pravilno montiran.
 • Modul za prah montirajte v skladu z navodili za uporabo. Osnovni del je treba montirati v predvideni položaj.
Na osnovnem delu in/ali vratu orodja so ostanki olja ali masti.
 • S krpo odstranite ostanke olja in masti z osnovnega dela in zunanjih površin vratu orodja.
Dodaten ročaj ni zategnjen.
 • Zategnite dodaten ročaj.
Dodaten ročaj je odlomljen.
 • Zamenjajte dodaten ročaj.
Adapter ni montiran.
 • Montirajte adapter.
Modula za prah ni mogoče odstraniti.
Zatezni trak dodatnega ročaja ni dovolj popuščen.
 • Odvijte dodaten ročaj, da popustite zatezni trak.
Iz odpraševalnika se sliši trajen zvočni signal.
Nastavek manšete je obrabljen.
 • Zamenjajte manšeto.

Odstranjevanje

Image alternative Orodja Hilti so pretežno izdelana iz materialov, ki jih je mogoče znova uporabiti. Pogoj za ponovno uporabo materialov je ustrezno razvrščanje materiala. V mnogih državah servisi Hilti prevzamejo vaše odsluženo orodje. O tem se pozanimajte pri servisni službi Hilti ali svojem prodajnem svetovalcu.
Image alternative
 • Električnih orodij, naprav in akumulatorskih baterij ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki!

Proizvajalčeva garancija

 • V primeru vprašanj o garancijskih pogojih se obrnite na lokalnega partnerja Hilti .

Dodatne informacije

Image alternative
Dodatne informacije glede upravljanja, tehnike, okolja in recikliranja si lahko preberete na tej povezavi: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Ta povezava je na voljo tudi na koncu teh navodil za uporabo v obliki kode QR.