NAKNADNO VGRAJEVANJE ARMATURNIH PALIC

V katerih primerih se uporabljajo naknadno vgrajene armaturne palice?

Naknadno vgrajene armaturne palice se lahko uporabljajo za izdelavo večine povezav, npr. zidov, betonskih plošč, gred, temeljev ali podpornih stebrov.

ŠIRITEV OBSTOJEČIH KONSTRUKCIJ

To je najpogostejša uporaba naknadno vgrajenih armaturnih palic, kot npr. za:

 • podaljševanje zidov
 • podaljševanje stebrov
 • podaljševanje gred
 • podaljševanje betonski plošč
 • širitve balkonov

Podaljševanje zidov

Podaljševanje stebrov

Podaljševanje gred 

Podaljševanje betonski plošč

PRIPOJITEV NOVIH KOMPONENT NA OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

Preprosto podprte ali toge povezave, ki se uporabljajo za:

 • povezave med gredo in steno
 • povezave med konzolo in steno
 • povezavo stopnic z obstoječimi stenami
 • povezave med zidovi

Povezava med tramom in steno

Povezava med konzolo in steno

Stopnice povezane z obstoječo steno

Povezava med zidovi

UTRDITEV OBSTOJEČIH BETONSKIH KONSTRUKCIJ

Razvili smo edinstvene rešitve za sovprežje starega in novega betona pri mostnih konstrukcijah in sisteme za utrditev plošče proti preboju stebra.

 • Prekrivanje betona
 • Utrditev plošče proti preboju stebra
 • Utrditev temeljev stebra
 • Utrditev mostne konstrukcije

Prekrivanje betona

Utrditev plošče proti preboju stebra

Utrditev temeljev stebra

Utrditev mostne konstrukcije

KEMIČNA SIDRA ZA NAKNADNO VGRAJENE ARMATURNE PALICE

VPRAŠAJTE INŽENIRJA