EN1992-4 ZAHTEVA togo ležiščno pločevino

Preverite upogibno togost vaše ležiščne pločevine z brezplačno verzijo PROFIS Engineering Standard Version!

Kontrola upogibne togosti ležiščne pločevine v skladu s standardom EN1992-4 - nova rešitev v brezplačnem PROFIS Engineering Standard

Z vključitvijo standarda EN 1992-4 v MVV-TB januarja 2021 je zasnova sider postala pomembnejša. V ospredje so stopila tudi pravila in predpisi za uspešno in varno zasnovo sider. Pomemben element, na katerem temeljijo ta pravila in predpisi, je pristop linearne porazdelitve obremenitve na podlagi toge ležiščne pločevine ali pristop dejanskih sidrnih obremenitev. Ta poenostavljeni koncept je težko preveriti in pogosto ne ustreza resničnosti. Radi bi vam pokazali, kako lahko z našo brezplačno programsko opremo PROFIS Engineering dosežete rešitev, hitro, pregledno, varno in skladno s standardom EN 1992-4.

KAJ JE ZAPISANO V STANDARDU EN1992-4 6.2.1 O TOGOSTI LEŽIŠČNE PLOČEVINE?

Z vključitvijo standarda EN1992-4 v MVV-TB januarja 2021 so zasnova sider in njeni predpisi v Nemčiji pridobili nov pomen. Pomemben del teh pravil je predpostavka o togi ležiščni pločevini za linearno porazdelitev obremenitve. To je poenostavljen, teoretičen koncept in pogosto ne ustreza realnem obnašanju.

Enačbe iz standarda EN1992-4 temeljijo na predpostavki toge ležiščne pločevine.

a) "Pritrditev je dovolj toga, tako da velja linearna porazdelitev raztezanja (analogno Bernoullijevi hipotezi)." (EN1992-4 6.2.1 a)

Če togosti ležiščne pločevine ni mogoče zagotoviti, za dimenzioniranje uporabite dejanske obremenitve na sidro.

e) "[...] Če ta zahteva glede deformacij ni izpolnjena, je potrebno upoštevati elastično deformacijsko obnašanje pritrdilnega elementa, da se določi projektna vrednost za natezne obremenitve, ki delujejo na vsak pritrdilni element." (EN1992-4 6.2.1 e)

ZAKAJ JE PREVERJANJE UPOGIBNE TOGOSTI LEŽIŠČNE PLOČEVINE SPLOH POMEMBNO?

Dodatne sile v bližini robov

Deformacija plošče povzroči dodatne tlačne obremenitve, običajno v bližini robov plošče, ki jih je treba kompenzirati s sidri.

Prerazporeditev obremenitev v skupini sider

Zaradi deformacije plošče so sidra, ki so bližje profilu, bolj obremenjeni kot tisti, ki so bolj oddaljeni od profila.

Redukcija ročice

Zaradi deformacije ležiščne pločevine se zmanjša velikost ročice. Če moment ostane enak, to povzroči večjo obremenitev na sidra.

Pomik zaradi podajne ležiščne pločevine

Podajne ležiščne pločevine imajo običajno večje deformacije. V primeru konzolnega nosilca lahko rotacija povzroči pomik pri podajni ležiščni pločevini. Odgovorni inženir mora upoštevati to možnost pri izračunu MSN, sploh pri konzolnih nosilcih ter samo-stoječih aplikacijah.

ANALIZA UPOGIBNE TOGOSTI LEŽIŠČNE PLOČEVINE Z BREZPLAČNO STANDARDNO RAZLIČICO

V literaturi in standardih za projektiranje je nekaj napotkov za ustrezno potrditev togosti ležiščne pločevine. Vendar pa ni praktičnih pravil za izdelavo. S programsko opremo PROFIS Engineering Standard lahko evalvirate ležiščno pločevino in njeno upogibno togost ter nadaljujete z dejanskimi obremenitvami sider ali optimizirate ležiščno pločevino. 

S programom PROFIS Engineering Premium dobite tudi poročilo o kontroli celotnega detajla pritrjevanja.

nalaganje

Prenesi zdaj

Članki o jeklenih konstrukcijah (eng)

Prenesi članek zdaj

Profis engineering

Več informacij o PROFIS Engineering

Izvedi več