KAKO NAČRTOVATI NAKNADNO VGRAJENE ARMATURNE PALICE, DA BODO PRENESLE OBTEŽBO POŽARA

Smernice za projektiranje naknadno vgrajenih armaturnih palic na vpliv visoke temperature

Učinkovitost stavb je očitno zmanjšana, če so izpostavljene visokim temperaturam.

Tudi kemična sidra izgubijo svojo nosilnost. Vendar dolgo ni bilo standardiziranih smernic za projektiranje armaturnih palic, če so izpostavljene požaru.

KAKO NAČRTOVATI V SKLADU S SMERNICAMI EUROCODA 2

Hilti rebar anchorage length design

To je zato, ker so TR023 smernice pri testiranju izdelkov zajemale samo statične razmere, požarnih razmer pa ne. Namesto tega so se inženirji morali zanašati na poročila tehničnih inštitutov kot sta DIBT in CSTB.

Vendar tej testi niso bili standardizirani in načrtovanje varnostnih konceptov ni bilo nujno skladno z varnostno rezervo Eurocoda 2.

Kaj se je spremenilo leta 2015

Leta 2015 so bile sprejete smernice EAD 330087-00-0601. Te so pokazale, kako oceniti povezave z armaturnimi palicami v primeru požara.

Nadomestile so TR023 smernice za povezave z armaturnimi palicami in malto. Zdaj lahko EAD 330087-00-0601 uporabljate za:

  • Ocenjevanje mehanskega vedenja malt v požaru kot tudi v statičnih pogojih
  • Da ste v skladu z varnostno rezervo Evrocoda 2.
  • Proizvajalci lahko standardizirano metodo uporabljajo tudi za kvalifikacijo malt za uporabo z naknadno vgrajene armaturne palice v primeru požara.

POVEZANA PROGRAMSKA OPREMA

VPRAŠAJTE INŽENIRJA

Hiltijeve malte so zasnovane za armaturne palice pri požaru

Pri Hiltiju smo razvili prva odobrena kemična sidra za aplikacije sidranja z vplivom požara - Hilti HIT-RE 500 V3, Hilti HIT-HY170 in Hilti HIT-CT 1. V svojem projektu jih lahko uporabite za:

  • Projektiranje z vnosom specifične temperature, ki lahko optimizira vašo projektno rešitev.
  • Projektiranje vseh odobrenih statičnih aplikacij, ki jo krije EAD 330087-00-0601 in aplikacij podvrženih ognju - vključno s stiki greda na gredo, greda na steber, betonska plošča na steno, podaljševanje grede, podaljševanje betonske plošče.
  • Projektiranje sistemskih povezav je skladu z varnostnimi faktorji Evrokoda 2.

Hilti ponuja vsa potrebna orodja za projektiranje v skladu z novimi predpisi vključno z izjemno programsko opremo Profis Rebar, tehnično podporo in obsežno strokovno knjižnico.

Hilti projektni podatki Ponujamo tabele s podatki za standardno aplikacije kot so stiki betonska plošča na betonsko ploščo, betonska plošča na steno.

Lahko tudi dostopate do podatkovnih tabel za vsakega od naših izdelkov glede na njegovo mehansko obnašanje v primeru požara, kot je navedeno v njegovem ETA. Te podatkovne tabele so priložene informacijam o izdelku, ki jih lahko najdete na naši spletni strani strani.

S pomočjo programske opreme Hilti PROFIS Rebar lahko tudi načrtuje široko paleto primerov uporabe naknadno vgrajenih armaturnih palic z obtežbo požara. 

STANDARDNO IN NAČRTOVANJE PO MERI ZA ARMATURNE PALICE OB VPLIVU POŽARA

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Lahko najdete redukcijski faktor za sprijemno trdnost v ETA vsakega odobrenega izdelka. Potrebujete ga, ko projektirate v skladu z EAD 330087-00-0601 in Evrokod 2.

Nato lahko izberete standardno metodo izračuna ali metodo  po meri:

Standardni metoda izračuna - predvideva čas, potreben za evakuacijo stavbe. Uporabite projektne vrednosti v ocenah za požarno varnost odobrenih izdelkov

Metoda po meri - predvidite temperaturo v povezavi s specifičnimi požarnimi razmerami in trajanje

Kako nove EAD smernice pomagajo pri projektiranju

Uporaba izdelka, ki je potrjen na podlagi EAD 330087-00- 0601 lahko pri načrtovanju pomaga na različne načine:

Transparentnost - obstajajo standardizirana pravila za preskušanje in preverjanje podatkov

Fleksibilnost - lahko izvedete celo serijo analiz od globalne analize konstrukcije do analize elementa.

Neomejeno področje uporabe - lahko načrtujete vsako uporabo ob vplivu ognja, vključno s stiki betonska plošča na betonsko ploščo, betonska plošča na steno, greda na steno, greda na steber ali greda na gredo

Varnost - testiranje in ocena rezultatov temelji na varnostnih faktorjih EC2