Hilti

Funkcije in možna uporaba

Adapter PRCD 230V #2346086
Funkcije
  • Varnejša delovišča – kabli PRCD zagotavljajo pomembno zaščito pred nevarnim električnim šokom
Vrste uporabe
  • V primeru morebitno nevarne okvare električnega tokokroga prekine napajanje strojev
  • Potrebno za napajanje več kot enega stroja ali naprave z mobilno napajalno postajo B 3600.
  • Med prvo in drugo napravo/strojem je treba uporabiti samo en kabel PRCD, če sta napravi/stroja povezana (tj. TE 50 povezan s sesalcem)
  • S kablom PRCD z razvodom v obliki črke Y lahko napajate dve posamezni napravi/stroja (tj. 2 kladivi TE 3000 drugo ob drugem)

Svetovanje in podpora