Potresno

Nosilni sistemi za cevi, kabelske police in prezračevalne sisteme na potresnih območjih – na osnovi obširnih raziskav in testiranj potresnoodpornih konstrukcij